Najczęściej zadawane pytania

Tłumaczenie pisemne: Koszt tłumaczenia zależy od objętości tekstu. Objętości nie liczy się według liczby stron „fizycznych” dokumentu (np. liczby stron pliku PDF), a według liczby znaków. Dlatego nie ma znaczenia, jakiej wielkości czcionką sporządzony jest dokument.
Standardowo strona obliczeniowa tłumaczenia 
zwykłego wynosi 1600 znaków ze spacjami,
natomiast poświadczonego – 1125 znaków ze 
spacjami. Koszt strony tłumaczenia zależny jest od konkretnego dokumentu i jego określenie wymaga wykonania bezpłatnej wyceny.
 
Tłumaczenie ustne: często obecność tłumacza konieczna jest przez krótki czas (np. do pół
godziny przy akcie notarialnym), jednak i w takim wypadku wymaga to od tłumacza przygotowań – m.in. przygotowania merytorycznego, dojazdu itd. Dlatego nie stosuje się stawek godzinowych,
lecz wg tak zwanych bloków lub „półdniówek” – gdzie jeden blok to 4 godziny dostępności
tłumacza. Koszt bloku również uzależniony jest od kilku czynników – w celu uzyskania wyceny
zapraszam do kontaktu.
Tłumaczenie poświadczone oprócz treści dokumentu przełożonej na inny język zawiera również
przypisy tłumacza dotyczące elementów obecnych na dokumencie (np. pieczęci, podpisów), aby
nie pozostawiać wątpliwości co do źródła tłumaczenia. Jako tłumacz przysięgły języka angielskiego mogę dokonać
tłumaczenia i je poświadczyć, mogę poświadczyć wykonane już gotowe tłumaczenie, a także
pośredniczyć w kontaktach z podmiotami wymagającymi obecności tłumacza przysięgłego podczas różnego
rodzaju postępowań (np. u notariusza, w sądzie, podczas egzaminu na prawo jazdy)
Tłumaczenie może zostać poświadczone z oryginału, ale również z kopii, skanu itd. Konieczność
tłumaczenia z oryginału narzucana jest często przez urząd wymagający poświadczenia, wtedy
należy okazać oryginalny (papierowy) dokument tłumaczowi przysięgłemu. Dla ułatwienia procedury możliwe
jest przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu do tłumaczenia i okazanie oryginału przy odbiorze.

Co do zasady staram się wykonać wycenę niezwłocznie – najczęściej do godziny od otrzymania
zapytania. W przypadku gdy nie mam dostępu do komputera z powodu czynności służbowych,
wycenę wykonam później, jednak w każdym razie do końca dnia.

Tłumaczenie poświadczone – pisemne lub ustne – wymagane jest najczęściej na potrzeby m.in.
spraw urzędowych, administracyjnych, np. uznania dyplomów, nadania obywatelstwa, ale również
przy staraniach o pracę za granicą czy konieczności przedłożenia dokumentów samochodowych
z innego kraju. Obecność tłumacza przysięgłego jest również wymagana w niektórych sytuacjach
kontaktu z organami lub innymi podmiotami (np. w postępowaniu sądowym, przed notariuszem,
podczas egzaminu na prawo jazdy).

Mają Państwo inne pytania?

e-mail: biuro@agataosinska.com
tel.: +48 577 522 317

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Agata Osińska – Wrocław
ul. Róży Wiatrów 27/16
53-023 Wrocław
NIP: 8961471986

e-mail: biuro@agataosinska.com
tel.: +48 577 522 317

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek 10:00-15:00
Wtorek 10:00-15:00
Środa 10:00-15:00
Czwartek 10:00-15:00
Piątek 10:00-15:00
Sobota – zamknięte
Niedziela – zamknięte